Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Mia Heikkinen T:mi
Y-tunnus: 2323162-9
Kotipaikka: Espoo
Puhelin: 040 577 8538
Sähköposti: mia@miaheikkinen.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Mia Heikkinen
Puhelin: 040 577 8538
Sähköposti: mia@miaheikkinen.com

Henkilörekisterin nimi

Toiminimi Mia Heikkisen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toiminimi Mia Heikkinen asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen. Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä mia@miaheikkinen.com.

Rekisteröitävät tiedot

Toiminimi Mia Heikkisen asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– asiakasnumero
– henkilön ja/tai yrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi
– katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Toiminimi Mia Heikkisen asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjän sähköpostit kääntyvät Outlook-sähköpostipalveluun, jota hän saattaa käyttää tiedottamisessa. Sinne siirtyy henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Outlookin omistaa yhdysvaltalainen Microsoft, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja Microsoft kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto:
Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Mia Heikkisen tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Toiminimi Mia Heikkinen käyttää sivustollaan evästeitä.